Działalność Stowarzyszenia NKiE

Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Edukacji jest działająca od 2001r. organizacja pożytku publicznego która w swoich  celach statutowych posiada m.in.:

  • Wspieranie działalności edukacyjnej szkół na terenie Gminy Dziwnów.
  • Organizowanie życia kulturalnego i sportowego Gminy i Powiatu, poprzez różne formy pracy.
  • Integracja byłych żołnierzy zawodowych. Upowszechnianie tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP.
  • Wspieranie działalności pozalekcyjnej w szkołach, inicjatyw w zakresie patriotycznego i pro obronnego wychowania, popularyzacja służby wojskowej.
  • Animacja wychowania morskiego.
  • Promocja Gminy Dziwnów, propagowanie idei powiatu, gminy i kształtowanie postaw pro unijnych.
  • Patronat nad Uniwersytetem III Wieku.
  • Gromadzenie pamiątek związanych z historią regionu i historią Polski.

Swoje cele statutowe realizuje poprzez prowadzenie szkoły- obecnie Liceum Społecznego im. prof. Piotra Zaremby w Dziwnowie, Uniwersytetu III Wieku, organizując wydarzenia edukacyjno – kulturalne i realizując „Projekty”.