Zapraszamy na kursy językowe

Z przyjemnością informujemy, że wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, na mocy porozumienia o partnerstwie w projekcie CNJA EDUKACJA & CE IDEA, rozpoczynamy zapisy na edycję kursów językowych.

W ramach projektu oferujemy 60 i 120 godzinne szkolenia z języka angielskiego i języka niemieckiego, zakończone egzaminem zewnętrznym:

Do każdej z grup może zostać przyjętych maksymalnie 12 Uczestników.

Zajęcia będą obywały się średnio 2 lub 3 razy w tygodniu po maksymalnie 4 godziny – łącznie 60 lub 120 godzin.

Minimalny wymagany poziom obecności każdego Uczestnika na kursie wynosi 80%.

CO OFERUJEMY?

  • zajęcia prowadzone przez doświadczonych lektorów,
  • nieodpłatne materiały szkoleniowe (podręczniki, ćwiczenia),
  • nieodpłatne przystąpienie do egzaminu zewnętrznego
  • otwartą i przyjazną atmosferę,
  • dostosowane do potrzeb uczestników, terminy zajęć.

Wsparcie dodatkowe:
Osoby zakwalifikowane do projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi – szczegóły w Regulaminie rekrutacji

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Projekt skierowany jest do osób dorosłych uczących się, pracujących lub zamieszkujących w woj. Zachodniopomorskim w wieku 25 lat i więcej, w tym osoby w wieku powyżej 50 lat i więcej i osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu do ISCDE-3 włącznie).

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU

W celu zgłoszenia się do Projektu należy przedłożyć w punkcie rekrutacyjnym następujące dokumenty:

  • wypełnioną i podpisaną Ankiet Rekrutacyjną (formularz dostępny jest w Punktach rekrutacyjnych oraz na naszej stronie)
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  • wypełnić Test diagnostyczny lub złożyć oświadczenie o nieznajomości języka
  • w przypadku osób niepełnosprawnych przedstawić do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. lub orzeczeniach albo innych dokumentach, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zostały zawarte w Regulaminie rekrutacji

Rekrutacja online : http://centrumidea.eu/projekty/nowe-kwalifikacje-nowe-szanse

Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres
stowdziwnow@stowdziwnow.pl

Zapraszamy serdecznie!