Protokół z posiedzenia Komisji Nr ST.G. 01/08/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.

Protokół z posiedzenia Komisji

Nr ST.G. 01/08/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.

w sprawie wyboru nauczycieli do projektu pt. Zespół Szkół Społecznych w Dziwnowie szansą na lepsze jutro!

Komisja w składzie :

  1. Przewodniczący Witold Brzozowski
  2. Członek Anna Żołyniak-Popik
  3. Członek-Sekretarz Joanna Chruszczyk

Oferty złożyli:

  1. Pan Andrzej Raźniecki
  2. Pan Marek Wilczyński
  3. Pani Małgorzata Pietrzykowska-Pulut
  4. Pani Bożena Jańczak

Oferty rozpatrzono wg następujących przedmiotów:

Pan Andrzej Raźniecki – geografia dla uczniów Gimnazjum Społecznego

– geografia dla uczniów Liceum Społecznego

Pan Marek Wilczyński –fizyka dla uczniów Gimnazjum Społecznego

Pani Małgorzata Pietrzykowska-Pulut – biologia, chemia dla uczniów Gimnazjum

Społecznego

– biologia, chemia dla uczniów Liceum Społecznego

Pani Bożena Jańczak – matematyka i technologie komunikacyjno-informacyjne dla uczniów

Gimnazjum Społecznego

– matematyka i technologie komunikacyjno-informacyjne dla

uczniów Liceum Społecznego

Szczegółowy podział godzin stanowi załącznik do protokołu.

z/o

Opublikowano Bez kategorii | 4 569 komentarzy

„Tydzień z Niepodległą”

Opublikowano Bez kategorii | 1 869 komentarzy

MOBILNA POMAGALNIA SPOŁECZNA

Opublikowano Bez kategorii | 2 948 komentarzy

MOBILNA POMAGALNIA SPOŁECZNA

Opublikowano Bez kategorii | 637 komentarzy